SPOTKANIA KONSULTACYJNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2015-2023
27 sierpnia, 2015

27.08.2015 – KONARZYNY, Urząd Gminy, ul. Szkolna 7, sala posiedzeń, godz.: 11:00;