SPOTKANIA KONSULTACYJNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2015-2023
27 sierpnia, 2015

27.08.2015 – LIPNICA, Urząd Gminy, ul. Józefa Słomińskiego 19, sala posiedzeń, godz.: 14:00;