Spotkania konsultacyjne na terenie Gminy Kęsowo i Gostycyn
25 listopada, 2015

25.11.2015 GOSTYCYN Urząd Gminy, ul. Kościerska 9, sala posiedzeń godz.: 10:00
25.11.2015 KĘSOWO Urząd Gminy, ul. 8 Marca 3, sala posiedzeń godz.: 12:30