Szkolenie dla rybaków
9 listopada, 2015

Szkolenie pt. „Wsparcie strukturalne dla akwakultury i rybactwa śródlądowego w latach 2014-2020 – Program Operacyjny Rybactwo i Morze i nie tylko…”, które odbędzie się 9 listopada br. o godzinie 10:00 w Międzyregionalnym Centrum Współpracy i Promocji w Charzykowach przy ulicy Rybackiej 10 (wejście od ulicy Klubowej).