Wyjazd Studyjny dla 30 osób dla przedstawicieli Organizacji Pozarządowych!
19 sierpnia, 2019

Termin: 23-25 października 2019r.

Zapraszamy na wyjazd studyjny dla przedstawicieli Organizacji Pozarządowych, którego celem jest wymiana doświadczeń oraz możliwość skorzystania z dobrych praktyk działalności lokalnych organizacji w innych regionach kraju.

Plan wyjazdu:

I dzień

6.30      Wyjazd z Chojnic (Plac Emsdetten, parking przy ul. Okrężnej)

9:00 -13:00     Spotkanie ze Stowarzyszeniem LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim – Złocieniec

13:00 – 14:00    Obiad

14:00 – 17:00    Wizytacja po obszarze działania LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim – prezentacja projektów lokalnych organizacji

17:00 – 20:30    Przejazd do hotelu koło Świebodzina . Kolacja na trasie

II dzień

8:00 – 9:00         Śniadanie w hotelu

9:00 – 9:20         Przejazd Pniewa

9:20 – 13:00      Spotkanie z Lokalną Grupą Działania Brama Lubuska – Pniewo k. Świebodzina

13:00 – 14:00    Obiad

14:00 – 17:00    Wizytacja po obszarze działania LGD Brama Lubuska – prezentacja projektów lokalnych organizacji

17:00 –21:00    Przejazd do hotelu w Karpaczu, Kolacja na trasie

III dzień

8:00-9:00           Śniadanie w hotelu

9:00-10:00        Spotkanie z LGD Partnerstwo Ducha Gór – Karpacz

10:00-13:00      Wizytacja po obszarze działania LGD Partnerstwo Ducha Gór – prezentacja projektów lokalnych organizacji

13:00-14:00      Obiad

14:00-21:30      Powrót do Chojnic

Osoby chętne prosimy o zapisy pod nr tel: 504-099-958biuro LGR „Mòrénka”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020