WYKAZ PKD
7 czerwca, 2011

W zakładce konkursy/dokumenty dodatkowe umieściliśmy wykaz Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), na które możecie Państwo otrzymac dofinansowanie w ramach środka „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.

Wykaz jest opracowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. Nr. 251, poz. 1885 z późn. zm.).