WYNIKI IV NABORU WNIOSKÓW
22 października, 2012

WYNIKI IV NABORU WNIOSKÓWPoniedziałek, 22 października 2012

W dniu 19 października br. Komitet LGR Mòrénka dokonał oceny złożonych wniosków pod względem zgodności operacji z LSROR oraz pod względem spełnienia kryteriów wyboru. O zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania decyduje punktacja oraz dostępny w danym konkursie limit środków finansowych.

Szczegółowe wyniki znajdują się w zakładce WYNIKI