Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla sektora publicznego!
18 maja, 2022

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” informuje o zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie projektów, złożonych w ramach konkursu nr 1/2022 i 2/2022 dedykowanych sektorowi publicznemu.

Wyniki naborów dostępne są w zakładce NABORY