Wyniki rekrutacji I tury drugiego naboru – projekt „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie”
25 kwietnia, 2017

loga razem EFS

Lista osób zrekrutowanych do projektu „Wiedza i doświadczenie=zatrudnienie” –

wyniki rekrutacji I tury drugiego naboru według sumy uzyskanych punktów.

Chojnice 25.04.2017r.

Numer referencyjny Suma uzyskanych punktów Status
WDZ094 35 OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU
WDZ071 28 OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU
WDZ078 26 OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU
WDZ076 25 OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU
WDZ083 23 OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU
WDZ070 21 OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU
WDZ069 21 OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU
WDZ074 21 OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU
WDZ092 19 OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU
WDZ093 19 OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU
WDZ086 18 OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU
WDZ081 18 OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU
WDZ072 17 OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU
WDZ073 17 OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU
WDZ065 15 OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU
WDZ066 15 OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU
WDZ097 14 OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU
WDZ085 13 OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU
WDZ099 13 OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU
WDZ075 12 OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU
WDZ102 12 OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU
WDZ090 11 OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU
WDZ068 11 OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU
WDZ064 10 OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU
WDZ091 9 OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU
WDZ067 9 OSOBA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU

loga partnerów EFS