Wyniki rekrutacji trzeciego naboru – projekt „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie”
9 października, 2017

loga razem EFS

Lista osób zrekrutowanych do projektu „Wiedza i doświadczenie=zatrudnienie” –

wyniki rekrutacji trzeciego naboru według sumy uzyskanych punktów.

Chojnice 09.10.2017r.
SKMBT_22318102515040

loga partnerów EFS