WYNIKI ROZPATRZONYCH WNIOSKÓW W I KONKURSIE
12 września, 2011

Komitet Stowrzyszenia na posiedzeniu 8 września 2011 r. ocenił wnioski złożone w konkursie ogłoszonym w dniu 30 czerwca 2011 r.

Wyniki znajdują się w zakładce KONKURSY podzakładka WYNIKI

WYNIKI