WYNIKI VI NABORU WNIOSKÓW
19 marca, 2014

W dniu 17 marca br. Komitet LGR Mòrénka dokonał oceny złożonych wniosków pod względem zgodności operacji z LSROR oraz pod względem spełnienia kryteriów wyboru.

 

O zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania decyduje punktacja oraz dostępny w danym konkursie limit środków finansowych.