Wytyczna dot. zawieszenia sankcji
15 maja, 2020

Informujemy, że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 – wydał Instytucjom Pośredniczącym Wytyczną o zawieszeniu sankcjonowania naruszeń wynikających z „Zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020” dla zamówień przeprowadzonych od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zwracamy przy tym uwagę, że Wytyczna nie zwalnia beneficjentów ze stosowania– co do zasady – „Zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców…” stanowiąc jedynie o nie nakładaniu korekt finansowych w przypadku uchybień w ich realizacji.