WZORY DOKUMENTÓW
1 marca, 2017

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

zatwierdziło wzory dokumentów dla Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

są to dokumenty tj.: wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy, wzór wniosku o płatność

Dokumenty dostępne są w zakładce DO POBRANIA lub

na stronie ministerstwa: https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/447-piorytet-4 lub

na stronie DPROW –  DZIAŁANIE: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność: http://dprow.pomorskie.eu/dokumenty-do-pobrania-po-ryby-2014-2020

LOGO wszystkie