zdjęcie AXII spotkanie organizacji pozarządowych w ramach sieci Europa Café – podsumowanie

zdjęcie B

12 września 2018r. w Gdańsku odbyło się XII spotkanie organizacji pozarządowych w ramach sieci Europa Café.

Europa Cafe to spotkania organizacji pozarządowych zainteresowanych sprawami związanymi z Unią Europejską, organizowane od roku 2013.

Na wstępie organizatorzy spotkania Monika Łagodzińska z Fundacji Kształcenia Ustawicznego PERITIA oraz Adam Rogala w zastępstwie Grażyny Wery-Malatyńskiej ze Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” powitali uczestników. Przedstawiona została agenda spotkania oraz krótko omówiona została historia sieci Europa Cafe.

Po kilku słowach wstępu w połączeniu internetowym wystąpił Jan Lichota z Association Bureau visit brussels. Rozmawiano o działaniach Miasta Bruksela na rzecz wspierania organizacji pozarządowych i ich udziale w organizacji spotkań, eventów, konferencji w Brukseli, a także o wizytach studyjnych organizacji pozarządowych do instytucji UE w Brukseli. Rozmowę moderowała Monika Łagodzińska.

zdjęcie 1

Następnie głos zabrał Marek Olechnowicz z Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych przedstawiając doświadczenia związane z współpracą rady jak również samych organizacji z samorządem województwa pomorskiego.

zdjęcie 2

Monika Łagodzińska z Fundacji Kształcenia Ustawicznego PERITIA omówiła kwestie związane z finansowaniem europejskim, wydarzeniami w Brukseli, w których warto wziąć udział, a także przedstawiła dotychczasowe działania w kwestii nowego instrumentu finansowego dla NGO dot. wartości europejskich (Rights and Value programme).

zdjęcie 3

Po przerwie Anna Adamczyk reprezentująca Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (Bratysława) zaprezentowała założenia oraz możliwości jakie oferuje Fundusz dla organizacji pozarządowych w ramach małych i dużych grantów. Przedstawiła kilka realizowanych już projektów oraz omówiła zarówno dobre strony, jak i błędy popełnione przez NGO w projektach finansowanych z Funduszu.

zdjęcie 4

Kolejne wystąpienie to prezentacja działalności Pomorskiej Sieci LEADER oraz Partnerstwa Dorzeczy Słupi przez Ingę Kawałek.

Następnie Monika Łagodzińska w imieniu Piotra Czekały ze Stowarzyszenia Łejery i Sztuki Uczenia przedstawiła pokrótce projekt kilku podmiotów, w tym organizacji pozarządowych, które podjęły się oddolnej reformy edukacji i próby stworzenia jej nowej wizji pt. „Sztuka uczenia – koalicja edukacyjna” oraz digitalizacji materiałów do nauczania w szkołach.

zdjęcie 5

Na koniec spotkania Adam Rogala przedstawił działalność Stowarzyszenia Wdzydzko Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”

Całe spotkanie przebiegło w kameralnej i otwartej atmosferze. W trakcie spotkania o swojej działalności i problemach dyskutowali uczestnicy przedstawiciele organizacji działających z terenu województwa pomorskiego wraz z zaproszonymi prelegentami.

Organizatorzy:

  • Grażyna Wera-Maltyńska, Lokalna Grupa Rybacka Morenka, Chojnice
  • Monika Łagodzińska, Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA/Centrum NGO Poznań