ZAKOŃCZONO NABÓR WNIOSKÓW
2 września, 2011

Informujemy, że z dniem 31 sierpnia został zakończony nabów wniosków o dofinansowanie operacji w ramach osi 4. PO RYBY 2007-2013 składanych do Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”

Łącznie na 6 konkursów ogłoszonych przez Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” złożonych zostało 69 wniosków o dofinansowanie operacji na łączną kwotę 15 920 565,74 zł. Alokacja na konkursy wynosi 6 700 000,00 zł.  W dniu 8 września 2011 r.  odbędzie się I posiedzenie Komitetu LGR oceniające wnioski.