ZAKOŃCZYLIŚMY NASTĘPNY NABÓR
3 kwietnia, 2012

W piątek 30 marca br. LGR Mòrénka zakończyła kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach:

  • Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa-sektor publiczny
  • Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa-sektor gospodarczy i społeczny
  • Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem;
  • Podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa;
  • Ochrony środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej-sektor publiczny
  • Ochrony środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej-sektor gospodarczy i społeczny.

 

 

W odpowiedzi na w/w konkursy wpłynęło 141 wniosków, w tym

  • 17 wnioksów z sektora publicznego i 40 wniosków z sektora społeczno-gospodarczego z zakresu wzmocnienia konkurencyjności;
  • 9 wniosków z zakresu restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej;
  • 66 wniosków z zakresu podnoszenia wartości produktów rybactwa;
  • 1 wniosek z sektora publicznego i 8 wniosków z sektora społeczno-gospodarczego z zakresu ochrony środowiska.