ZAPRASZAMY NA FORUM
16 marca, 2012

Piątek, 16 marca 2012

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka zaprasza do korzystania z forum internetowego, dzięki któremu wymienicie Państwo poglądy na temat wdrażania Osi 4 PO Ryby, czy też możliwości wsparcia za pośrednictwem LGR Mòrénka.

Na forum mogą Państwo także wymienić poglądy na temat funkcjonowania LGR, poznać przykładowe inicjatywy możliwe do sfinansowania w ramach Osi 4 PO Ryby oraz zapoznać się z ramami prawnymi regulującymi zasady przyznawania pomocy.