Zapraszamy na Seminarium!
9 lipca, 2021

Burmistrz Miasta Chojnice wraz z Lokalną Grupą Rybacką „Mòrénka” – Centrum Organizacji Pozarządowych
w dniu 21 lipca 2021r. w Urzędzie Miejskim – Sala Posiedzeń
zaprasza na:

Seminarium: „Wolontariat Senioralny a Aktywność Obywatelska”

Program spotkania:

  • 10:00 – 10:15 Rozpoczęcie, powitanie uczestników
  • 10:15 – 10:45 Budowanie modelu wolontariatu senioralnego przez Pomorską Pracownię Badań Obywatelskich
  • 10:45 – 11:15 Partycypacja mieszkańców we współrządzeniu miastem/gminą w kontekście budowania wolontariatu senioralnego
  • 11:15 – 11:45 Panel dyskusyjny „Udział mieszkańców w realizacji budżetu obywatelskiego”
  • 11:45 – 12:00 Podsumowanie i zakończenie spotkania

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!