ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
3 kwietnia, 2019

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” zamierza udzielić zamówienia na usługę polegającą na przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w projekcie pt. „Profesjonaliści – program rozwoju kwalifikacji zawodowych dla pracowników MŚP i PES”. Projekt realizowany jest w ramach Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W  związku z  koniecznością  oszacowania  wartości planowanego  do  przeprowadzenia  zamówienia,  zmierzającego  do  wyłonienia  Wykonawcy  szkoleń zawodowych zwracamy się z uprzejma prośbą do potencjalnych Wykonawców o przesłanie wyceny przedmiotu zamówienia określonego  w załączniku do niniejszego zaproszenia do dnia 29 kwietnia 2019 r. na adres: szkolenia@lgrmorenka.pl lub na dres: Stowarzyszenie Wdzydzko Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”, ul. Rybacka 10, 89-606 Charzykowy (biuro czynne w dni powszednie w godzinach 7:30 – 15:30).

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA / FORMULARZ OFERTY