ZAPYTANIE OFERTOWE – ZMIANA TERMINU
20 sierpnia, 2014

W związku z pojawiającymi się pytaniami od ofertentów termin składania ofert zostaje wydłużony do 27 sierpnia 2014r.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 sierpnia 2014 r. o godz. 14:30 Oferty otrzymane po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2014 r. o godz. 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”.

 

Informujemy również, że możliwie szybko na stronie internetowej zamieścimy odpowiedzi na zadane przez oferentów pytania.