Zmienione zasady konkurencyjności w ramach PO RYBY 2014 – 2020
25 września, 2019

Nowe Zasady przewidują m.in. uproszczony tryb dla zamówień powyżej kwoty 20 000 zl netto do kwoty 50 000 zl netto, możliwość umieszczania zapytań ofertowych na dedykowanym portalu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jak również określają zasady sumowania poszczególnych kategorii kosztów w celu ustalenia wartości zamówienia, zmieniony taryfikator. Nowe regulacje obowiązują – co do zasady – dla UMÓW ZAWARTYCH OD DNIA 30 września 2019 r. Tym niemniej beneficjenci wcześniejszych umów będą mogli rozliczać się na podstawie nowych zasad poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia wraz z wnioskiem o płatność.

Do pobrania: LSR 2023/DO POBRANIA