Chojnicki Klub Seniora

 

Deklaracja trwałości projektu pn. Chojnicki Klub Seniora

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”

Nazwa partnera: Gmina Miasto Chojnice

Projekt: Chojnicki Klub Seniora (RPPM.06.02.02-22-0029/22-01) realizowany w okresie: 2022-08-01 - 2023-10-31.

Podmioty odpowiedzialne za realizację projektu deklarują gotowość instytucjonalną do świadczenia usług w ramach Chojnickiego Klubu Seniora w okresie do 28.02.2025 roku w zakresie świadczenia opieki dla osób niesamodzielnych w zakresie pobytu i opieki uczestników klubu seniora obejmującej zajęcia integracyjne, kulturalne i rekreacyjne.

Limit miejsc 10 osób

Wymiar wsparcia: 3 x tygodniowo

Adres klubu: Chojnice, ul. Wysoka 3

Kontakt: Adam Rogala: 504-100-091, biuro@lgrmorenka.pl, www.lgrmorenka.pl

Zajęcia w klubie w formie otwartej odbywają się w każdą środę od godziny 14:00.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone -Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska
Lokalna Grupa Rybacka "Mòrénka"

Polityka prywatności

Projekt i realizacja: Inpero.pl

OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCĄ INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO.