Promocja regionu w oparciu o walory przyrodnicze Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie


Operacja pn.: „Promocja regionu w oparciu o walory przyrodnicze Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie”
mająca na celu Promocję obszaru objętego LSR poprzez organizację 24 szkoleń oraz konferencji z zakresu podnoszenia wiedzy podmiotów z branży turystycznej.
 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone -Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska
Lokalna Grupa Rybacka "Mòrénka"

Polityka prywatności

Projekt i realizacja: Inpero.pl

OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCĄ INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO.