Wyniki

VII NABÓR

W dniu 29 maja br. Komitet LGR Mòrénka dokonał oceny złożonych wniosków pod względem zgodności operacji z LSROR oraz pod względem spełnienia kryteriów wyboru. O zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania decyduje punktacja oraz dostępny w danym konkursie limit środków finansowych.

 

Od decyzji Komitetu przysługuje beneficjentowi odwołanie do LGR Mòrénka za pośrednictwem biura w terminie do 20 czerwca 2014

Liczy się data złożenia odwołania  w biurze  LGR, złożone odwołania po tym terminie będą przyjęte bez rozpatrzenia 

VI NABÓR

W dniu 7 kwietnia 2014.r. Komitet LGR „Mòrénka” podjął ostateczną ocenę wniosków złożonych w naborze trwającym od 27 stycznia do 28 lutego br., oraz  zatwierdził listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach VI naboru wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”

 

 

VI NABÓR

W dniu 17 marca 2014 r. Komitet LGR Mòrénka dokonał oceny wniosków  pod wzgłedem zgodności zLSROR oraz spełniania kryteriów wyboru w ramach VI naboru wniosków za pośredniztwem Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka. o zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania decyduje punktacja oraz dostępny w danym konkursie limit środków finansowych. Od decyzji Komitetu przysługuje beneficjentowi odwołanie do LGR Mòrénka za pośrednictwem biura w terminie do 4 kwietnia 2014 r. Liczy sie data złożenia odwołania w biurze LGR, złożone odwołania po tym terminie będą przyjęte bez rozpatrzenia.

 

V NABÓR

W dniu 7 kwietnia 2014r.  Komitet Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” dokonał ponownej oceny wniosków złożonych za pośrednictwem LGR Mòrénka w ramach V naboru wniosków, przeprowadzonego w okresie od 12 sierpnia do 20 września 2013 roku.

Zmiany w ocenie dotyczą :

 

 

V NABÓR

 

W dniu 30 października 2013 r. Komitet LGR Mòrénka zatwierdził listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach V naboru wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka

Od decyzji Komitetu beneficjentowi nie przysługuję odwołanie.

V NABÓR

W dniu 4 – 7 października br. Komitet LGR Mòrénka dokonał oceny złożonych wniosków pod względem zgodności operacji z LSROR oraz pod względem spełnienia kryteriów wyboru. O zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania decyduje punktacja oraz dostępny w danym konkursie limit środków finansowych.

 

Od decyzji Komitetu przysługuje beneficjentowi odwołanie do LGR Mòrénka za pośrednictwem biura w terminie do 25 października 2013 r.

Liczy się data złożenia odwołania  w biurze  LGR, złożone odwołania po tym terminie będą przyjęte bez rozpatrzenia 

IV NABÓR

W dniu 7 listopada 2012 r. Komitet LGR Mòrénka zatwierdził listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach IV naboru wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka

 

IV NABÓR

W dniu 19 października br. Komitet LGR Mòrénka dokonał oceny złożonych wniosków pod względem zgodności operacji z LSROR oraz pod względem spełnienia kryteriów wyboru. O zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania decyduje punktacja oraz dostępny w danym konkursie limit środków finansowych.

 

Od decyzji Komitetu przysługuje beneficjentowi odwołanie do LGR Mòrénka za pośrednictwem biura w terminie do 6 listopada 2012 r.

 

III NABÓR

W dniu 8 maja 2012 r. Komitet LGR Mòrénka zatwierdził listy operacji wybranych i nie wybranych do dofinansowania w ramach 6 konkursów:

 

 

 

 

 

 

Wszystkie wnioski złożone w III naborze zostałe przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w celu dalszego rozpatrzenia.

 

III NABÓR

W dniach 12-13 kwietnia br. Komitet LGR Mòrénka dokonał oceny złożonych wniosków pod względem zgodności operacji z LSROR oraz pod względem spełnienia kryteriów wyboru. O zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania decyduje punktacja oraz dostępny w danym konkursie limit środków finansowych.

 

Od decyzji Komitetu przysługuje beneficjentowi odwołanie do LGR Mòrénka za pośrednictwem biura w terminie do 27 kwietnia 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

II NABÓR

W dniu 20 grudnia 2011 r. Komitet Stowarzyszenia dokonał oceny złożonych wniosków pod względem zgodności operacji z LSROR i pod względem spełnienia kryteriów wyboru.

Od decyzji Komitetu przysługuje beneficjentowi odwołanie do LGR „Mòrénka” za pośrednictwem biura w terminie 7 dni od dnia ukazania się listy na stronie internetowej Stowarzyszenia

 

I WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA – SEKTOR PUBLICZNY

 

IV OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH ZALEŻNYCH OD RYBACTWA W CELU UTRZYMANIA JEGO ATRAKCYJNOŚCI ORAZ PRZYWRACANIU POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO SEKTORA RYBACTWA, W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ – SEKTOR PUBLICZNY

 

 

I NABÓR

W dniu 20 września 2011 r. oraz 20 października 2011 r. Komitet Stowarzyszenia zatwierdził listy  wybranych do dofinansowania i listy nie wybranych do dofinansowania operacji w ramach wszytkich sześciu środków:

Listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania przez Komitet w ramach sześciu środków.

Wszystkie wnioski złożone w I konkursie zostały przesłane do Urzędu Marszałkowskiego w celu dalszego rozpatrzenia. 

Wnioskodawców, którzy na etapie oceny formalnej otrzymają pisma od pracowników Urzędu Marszałkowskiego w sprawie uzupełnień prosimy o kontakt z biurem.

I NABÓR

W dniu 8 września 2011 r. Komitet Stowarzyszenia rozpatrzył złożone wnioski w konkursie ogłoszonym 30 czerwca 2011 r.: 

Od decyzji komitetu przysługuję beneficjentowi odwołanie do Stowarzyszenia LGR „Mòrénka” za pośrednictwem biura w terminie 7 dni od dnia ukazania się listy na stronie internetowej lgrmorenka .pl

I – WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA – SEKTOR GOSPODARCZY I SPOŁECZNY

 

I – WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIE  ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA – SEKTOR PUBLICZNY

 

II – RESTRUKTURYZACJA I REORIENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DYWERSYFIKACJA ZATRUDNIENIA OSÓB MAJĄCYCH PRACĘ ZWIĄZANĄ Z SEKTOREM RYBACTWA, W DRODZE TWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC PRACY POZA TYM SEKTOREM

 

III – PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA, ROZWÓJ USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJĄCEJ OBSZARY ZALEŻNE OD RYBACTWA

 

IV – OCHRONA ŚRODOWISKA i Dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – SEKTOR PUBLICZNY

 

IV – OCHRONA ŚRODOWISKA i dziedzictwa Przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywaracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczeniu w wyniku klęski żywiołowej – SEKTOR Społeczno – Gospodarczy

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone -Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska
Lokalna Grupa Rybacka "Mòrénka"

Polityka prywatności

Projekt i realizacja: Inpero.pl

OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCĄ INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO.